Всего найдено: 1000
 • Стаття 67. Землі транспорту
  1. До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту. 2. Землі транспорту можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. До частини першої. Аналогічне визначення наведене у ч. 1 ст. 11 ЗУ
 • Стаття 68. Землі залізничного транспорту
  До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопоста­чання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, служ­бовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту. Коментована
 • Стаття 69. Землі морського транспорту
  1. До земель морського транспорту належать землі під: а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту; б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, служ-бовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслу­говують морський транспорт. 2. На підходах до портів
 • Стаття 70. Землі річкового транспорту
  До земель річкового транспорту належать землі під: а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт; б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами; в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями; г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями; ґ) вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями; д) будівлями, береговими
 • Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
  1. До земель автомобільного транспорту належать землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного і паливороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та
 • Стаття 72. Землі авіаційного транспорту
  1. До земель авіаційного транспорту належать землі під: а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту; б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами; в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами,
 • Стаття 74. Землі міського електротранспорту
  До земель міського електротранспорту належать землі під відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетич­ного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського електротранспорту. Положення, аналогічні викладеним у
 • Стаття 75. Землі зв'язку
  1. До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку. 2. Землі зв'язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. 3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони. До частини першої. Коментована норма визначає землі зв'язку через їх
 • Стаття 76. Землі енергетичної системи
  1. Землями енергетичної системи визнаються землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача. 2. Землі енергетичної системи можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. 3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються охоронні зони. До частини першої. Землі енергетичної системи
 • Стаття 77. Землі оборони
  1. Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України. 2. Землі оборони можуть перебувати у державній та комунальній власності. 3.Навколо військових та інших оборонних об'єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування. 4.Порядок
 • Стаття 78. Зміст права власності на землю
  1. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. 2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них. 3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. 4.Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня набрання чинності Земельним кодексом України), земельні
 • Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю
  Суб'єктами права власності на землю є: а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності; в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності. До пункту "а". Питання щодо суб'єктів права приватної власності вирішується у ст.ст. 81, 82 ЗКУ (див. коментар). З урахуванням змісту ст.
 • Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад
  1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. 2. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності. 3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди,
 • Стаття 84. Право власності на землю держави
  1. У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності. 2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, державних органів приватизації відповідно до закону. (Частина друга статті 84 із змінами, внесеними згідно із Законами №3235-IV від 20.12.2005, №489-Veid
 • Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав
  Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів. Коментована стаття проголошує можливість набуття земельних ділянок на праві власності в Україні іноземними державами відповідно до міжнародних договорів. ЗКУ передбачає спеціальну процедуру придбання земельних ділянок державної власності іноземними державами (див. ст. 129 ЗКУ та коментар до неї),
 • Стаття 86. Спільна власність на землю
  1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначеннячасток учасників спільної власності (спільна сумісна власність). 2. Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи. 3. Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради. 4. Право спільної власності на землю посвідчується державним
 • Стаття 116. Підстави набуття права на землю
  1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. (Абзац перший частини першої статті 116 із змінами, внесеними згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008) Набуття права власності громадянами та юридичними особами на земельні ділянки, на яких
 • Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення
  1. До особливо цінних земель відносяться: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолон-цюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі ґрунти
 • Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок: а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання; в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок; г) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей
 • Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  1. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення
 • Стаття 206 . Плата за землю
  1. Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю с земельна ділянка. 2. Плата за землю справляється відповідно до закону. До частини першої. Поняття плати за землю законодавчо не закріплене, проте, виходячи із положень законодавства (ЗУ "Про плату за землю", "Про оренду землі" та ін.), її можна визначити як періодичний платіж до бюджету або на користь орендодавця земельної ділянки, що підлягає сплаті землевласниками та землекористувачами за використання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 48
- Аэрокосмические исследования Земли - География почв и геохимия ландшафтов - Геодезия - Геоинформатика - Геомеханика, разрушение горных пород - Геоморфология и эволюционная география - Геотектоника и геодинамика - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) - Геофизика - Геофизика - Геофизические методы поисков полезных ископаемых - геохимические методы поисков полезных ископаемых - Геохимия - Геоэкология - Гидрогеология - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия - Гляциология и криология Земли - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология - Грунтоведение - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель - Инженерная геология - Картография - Литология - Маркшейдерское Дело и геометрия недр - Мерзлотоведение - Метеорология, климатология, агрометеорология - Минерагения - Минералогия, кристаллография - Обогащение полезных ископаемых - Общая и региональная геология - Океанология - Палеонтология - Петрология, вулканология - Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений - Поиски и разведка твердых полезных ископаемых - Политическая география - Проектирование горно-технических систем - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений - Рекреационная география - Рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика - Социальная география - Стратиграфия - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ - Технология бурения и освоения скважин - Технология и техника геологоразведочных работ - Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых - Физика атмосферы и гидросферы - Физическая география и биогеография - Экономическая география -